You have access to more publications and to PDFs under "Members" > "Reserved Publications" when you login as an EUCARPIA member.

1992 Proceedings of Fifth EUCARPIA Cucurbitaceae Symposium

available at ETH Zurich library: website link here

Cucurbitaceae Symposium (5 : 1992 : Warschau); Roch W. Doruchowski; Elżbieta Kozik; Katarzyna Niemirowicz-Szczytt; Instytut Warzywnictwa; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

July 27-31, 1992